Giới thiệu khóa học

Có rất nhiều trẻ tự kỷ gặp khó khăn trong giao tiếp và phát âm. Video này sẽ giúp cha mẹ, thầy cô hệ thống bức tranh toàn cảnh về giao tiếp và những phương pháp, kĩ thuật ngữ âm trị liệu chuyên sâu trong mảng âm lời nói.

Đăng ký khóa học

Dạy con nói - Kích thích gaio tiếp và phát âm

Khóa học miễn phí cho các Phụ huynh và giáo viên

Miễn phí Đăng ký