Giới thiệu khóa học

AAC là hệ thống công cụ giao tiếp tăng cường và thay thế! Bố mẹ cùng TS.BS Hoàng Oanh tìm hiểu về hệ thống này nhé!

Nội dung khóa học

AAC- giao tiếp đa phương tiện

Đăng ký khóa học

AAC-Giao tiếp đa phương tiện

Miễn phí Đăng ký