Giới thiệu khóa học

Thiết kế chương trình học:

- TS Hoàng Oanh dạy trực tiếp tại trung tâm với đầy đủ công cụ và tiện nghi

- Cấp chứng nhận của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển Ngữ âm trị liệu

Nội dung khóa học:

- Tiếp cận toàn diện khoa học về giao tiếp và ngôn ngữ.

- Sự phát triển giao tiếp xuyên suốt vòng đời.

- Các khái niệm cơ sở trong Âm ngữ trị liệu.

- Các chiến lược cơ bản trong trị liệu âm ngữ.

- Quan sát và lượng giá sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp và vui chơi ở trẻ.

- Lập hồ sơ giao tiếp.

- Lên kế hoạch trị liệu ngôn ngữ và giao tiếp.

- Lựa chọn mục tiêu thông minh (SMART goal).

- Thiết kế giờ trị liệu.

- Kỹ thuật ghi chép nhật ký dạy học.

Thời gian: Ngày 11,, 17,18 tháng 9 tại Hà Nội

Giảng viên: TS. BS Nguyễn Hoàng Oanh - Giảng viên trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

Học phí: ❤ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG TRƯỚC 25/8 CÒN 3.200.000đ/học viên

                   ⛔ Phí giữ chỗ : 1.000.000Đ/học viên


                  ❤ Sau 25/8 học phí 4.000.000Đ/học viên


                  ❤ Ưu đãi Đặc biệt: Nhóm 3 học viên : 3.600.000Đ/học viên


                 ❤ Nhóm 5 học viên: 3.200.000Đ/học viên

(*** Lưu ý: mỗi nhóm cử đại diện đăng kí và chuyển khoản học phí cho cả nhóm. Không áp dụng gộp các mức ưu đãi.)

Nội dung chuyển khoản: AN-Họ tên-SĐT

Ví dụ:AN- trang-036589752

Với học viên giữ chỗ ghi rõ: GCAN- Họ tên-SDT


Trân trọng!

Đăng ký qua link sau nếu bạn gặp khó khăn với các thao tác đăng ký trên web

Nếu bạn gặp khó khăn trong đăng ký và cần hỗ trợ cụ thể hơn trong việc nộp học phí, bạn vui lòng đăng ký qua link sau:

https://www.cognitoforms.com/TTNguAmTriLieu/ÂmNgữTrịLiệuCơSở92022LýThuyếtOnlineThựcHànhTrựcTiếp

Đăng ký khóa học

ANT9

Vui lòng lựa chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản

❤ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG TRƯỚC 25/8 CÒN 3.200.000đ/học viên

                   ⛔ Phí giữ chỗ : 1.000.000Đ/học viên

                  ❤ Sau 25/8 học phí 4.000.000Đ/học viên

                  ❤ Ưu đãi Đặc biệt: Nhóm 3 học viên : 3.600.000Đ/học viên

                 ❤ Nhóm 5 học viên: 3.200.000Đ/học viên

4,000,000 đ Đăng ký